Veenoxidatie tijdens de droogte

In de proefpercelen blijft het grondwater op peil

Vanwege de aanhoudende droogte hebben de boeren in Flevoland de laatste weken regelmatig beregend. Droogte zorgt in Flevoland niet alleen voor gewasschade, in grote delen van Flevoland zit veen in de bovenste meters van de bodem. Door de droogte dalen de grondwaterstanden en komt het veen in contact met zuurstof. In combinatie met een warme bodem starten de micro-organismen met het afbreken van de bodem. Zo verdwijnt het veen permanent, met bodemdaling tot gevolg. 

 

In Spaarwater Flevoland wordt op twee percelen systeemgerichte drainage getest met als doel om de veenafbraak te voorkomen. De drainage is zo ontworpen dat het water in de zomer kan worden geïnfiltreerd. De drainage is aangesloten op een put waarin het waterpeil omhoog gezet wordt. Het doel is om de veenlaag nat te houden, op die manier wordt de veenoxidatie afgeremd en wordt de maaivelddaling voorkomen.

 

De droogte van 2018 zorgt ervoor dat de grondwaterstanden hard dalen en meer veen in aanraking met zuurstof komt. Dit biedt de onderzoekers van Acacia Water de uitgelezen kans om water het veen in te sturen met de drains. Frouke Hoogland vertelt over de proef: “op één van de pilotlocaties zijn we half mei zijn we begonnen met het opzetten van het peil in de regelputten. Toen we het water niet terug zagen komen in het perceel zijn we op onderzoek uitgegaan. Uiteindelijk kwamen we erachter dat de putten deels verstopt waren met takken en ander vuil uit de sloot. Nadat de verstopping waren opgelost zagen we weer een snelle infiltratie in het veen. Gelukkig maar, want zelfs tijdens de droogte heeft de grondwaterstand een profiel volgens de boekjes en de daling van het bodemvocht is gestopt in vergelijking met het referentieveld!”

 

Nieuwsgierig geworden?

Zie flevoland.acaciadata.com (http://flevoland.acaciadata.com)

Kleischuren op pilotlocaties Spaarwater Flevoland Kleischuren op pilotlocaties Spaarwater Flevoland
Spaarwater Flevoland peilputten en drains Spaarwater Flevoland peilputten en drains
Grondwaterstand op toenemende afstand van de drains Grondwaterstand op toenemende afstand van de drains
Bodemvocht in klei en veen tussen de drains Bodemvocht in klei en veen tussen de drains