Deltacommissaris Wim Kuijken bezoekt Spaarwater Flevoland

Economische en fysische haalbaarheid gaan hand in hand

Deltacommissaris Wim Kuijken en Dijkgraaf Hetty Klavers hebben dinsdag 21 november Spaarwater Flevoland bezocht in Zeewolde. ’s Ochtends werden de geïnteresseerden van onder meer Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, Staf Deltacommissaris en agrarisch ondernemers uit de omgeving ontvangen bij boer Hilgers. Hier werd het bezoek afgetrapt met een inhoudelijke introductie van Jaco van der Gaast, Acacia Water.

Spaarwater Flevoland heeft als doel om gebruik van systeem drainage tegen bodemdaling door veenoxidatie te testen. Op het proefperceel kan de agrariër zelf het waterpeil via het systeemgerichte drainage systeem sturen en indien gewenst water vasthouden. Dit betekent dat in natte periodes, net als bij conventionele drainage, het wateroverschot kan worden afgevoerd via ondergrondse drains om natschade aan gewassen te voorkomen. In droge periodes wordt het peil actief hoog gehouden waardoor grotere delen veen nat blijven, met verminderde oxidatie en bodemdaling tot gevolg.

Wim Kuijken was enthousiast over de oplossing en beaamt de noodzakelijkheid van de maatschappelijke kosten-batenanalyse die eind 2017 van start gaat. Dit versnelt het proces richting concrete toepasbaarheid en een marktklare oplossing.

Droog was het tijdens het bezoek helaas niet, toch zijn we met de laarzen aan het veld in gegaan om het bovengrondse gedeelte van de proef te bekijken. Door een kuil te graven was de bodemstructuur van de kleideklaag en het onderliggend goed zichtbaar. Vanaf dit punt reedt de bus met de Deltacommissaris verder om de rest van het programma in Flevoland af te maken.

Bezoek Wim Kuijken & Hetty Klavers Zeewolde 1 Bezoek Wim Kuijken & Hetty Klavers Zeewolde 1
Bezoek Wim Kuijken & Hetty Klavers Zeewolde 2 Bezoek Wim Kuijken & Hetty Klavers Zeewolde 2
Bezoek Wim Kuijken & Hetty Klavers Zeewolde 3 Bezoek Wim Kuijken & Hetty Klavers Zeewolde 3