Water in de sloot is uiteindelijk water uit de Rijn

Veldbezoek Spaarwater Flevoland

“Het water in de sloot is uiteindelijk het water van Rijn, water dat in de toekomst alleen maar minder wordt”, zo startte Jouke Velstra op donderdag 7 december de opening van Spaarwater Flevoland. In het Waterschapshuis van Zuiderzeeland werd de eerste inhoudelijke inleiding gegeven over het project dat in samenwerking met Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, LTONoord, Rijkswaterstaat, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en het Deltafonds.

De bodemdaling in Flevoland is een grote uitdaging met betrekking tot het waterbeheer. Mede door de ontwikkeling richting precisielandbouw is het van groot belang om samen met de agrariërs naar haalbare oplossingen te zoeken.

Jaco van der Gaast legt uit hoe Spaarwater Flevoland hier aan bijdraagt: “bodemdaling in veen gebieden, wanneer zuurstof bij veen kan komen oxideert het wat resulteert in bodemdaling. Dit is nadelig voor onder andere de bodemdaling en de waterkwaliteit. De drainage in Flevoland versterkt dit proces doordat zuurstof het veen makkelijk bereikt.”

Binnen het project wordt het effect van systeemgerichte drainage op de bodemdaling en nutriëntenuitstroom getest. In het veld bij Nagele en Zeewolde is dit goed te zien. De drainage is hier zo ingericht dat in het proefperceel het peil actief gestuurd kan worden. Op proef- en referentieperceel wordt waterkwaliteit en waterkwantiteit gemeten.

Peilbuizenraai pilotlocatie Nagele Peilbuizenraai pilotlocatie Nagele
Spaarwater Flevoland - hoe meten in veen en sturen op grondwater Spaarwater Flevoland - hoe meten in veen en sturen op grondwater
Waterkaravaan bus LTO Waterkaravaan bus LTO