Goede aardappelen opbrengst door gebruik druppelirrigatie

Hogere opbrengsten in Borgsweer

Op het proefperceel in Borgsweer is dit jaar een hogere opbrengst gerealiseerd door de toepassing van ondergrondse druppelirrigatie. De eerste analyses na de oogst laten een duidelijke meeropbrengst in kilogrammen en knolzetting zien. Zowel de totale hoeveelheid als de sortering van het pootgoed zijn toegenomen ten opzichte van het referentieperceel. Het irrigatiewater dat via ondergrondse druppelslangen bij de aardappelen wordt gebracht is afkomstig uit de zelf gecreëerde zoetwaterbel onder het perceel.   

 Wyncko Tonckens van DLV Plant is zeer tevreden over de resultaten uit 2015. ”Naast de opbrengst toename tussen het proefperceel en het referentieperceel is een duidelijk verschil waar te nemen tussen het perceel dat iedere dag en om de dag is geïrrigeerd. Het perceel dat eens in de twee dagen is geïrrigeerd laat de hoogste opbrengst zien. Dit komt door een hogere talzetting die  gestimuleerd is door een goede vochtvoorziening tijdens het knolzetten. Mede hierdoor had dit deel van het perceel nog meer groeipotentie.  Door de frequentie van irrigeren te onderzoeken kunnen we de watergift nog verder optimaliseren.’ 

In 2015 heeft Broere Beregening samen met Pieter Noordam een innovatieve techniek ontwikkeld waarmee de druppelslangen succesvol in de zware klei geplaats kunnen worden. Met behulp van traditionele moldrainage wordt een gang gecreëerd waar tegelijkertijd de druppelslang in geplaatst wordt. De zware klei in combinatie met de plaatsingsdiepte van 40 cm onder maaiveld heeft de afgelopen jaren voor de nodige uitdaging gezorgd wanneer de slangen gelegd moesten worden.

 

Groei knollen Borgsweer juni 2015 Groei knollen Borgsweer juni 2015
Perceel Borgsweer Juni 2015 Perceel Borgsweer Juni 2015
Pilotlocatie Borgsweer zomer 2015 Pilotlocatie Borgsweer zomer 2015
Aanleg druppelirrigatie oktober 2015 Aanleg druppelirrigatie oktober 2015