Nederlandse Aardappel Organisatie op bezoek in Borgsweer

ingevoerd op 08-06-2015

In Groningen is de Nederlandse Aardappel Organisatie op bezoek geweest op de pilotlocatie Borgsweer. Vrijdag 29 mei jl. is een groep vertegenwoordigers van aardappelhandelshuizen en andere geïnteresseerden geïnformeerd over de mogelijkheden van ondergrondse zoetwaterberging en druppelirrigatie in de aardappelteelt.

Onvoldoende capaciteit leidingnet

Ondergrondse zoetwateropslag biedt perspectief voor beregening van de aardappelteelt in Noord-Oost Groningen. In de huidige situatie is beregening van het gewas niet mogelijk vanwege de  aanwezigheid van de Bruinrot bacterie in het oppervlaktewater, het hoge zoutgehalte van het grondwater en een capaciteitstekort op het leidingwaternet. Ondergrondse opslag kan een  oplossing bieden om voldoende, ziektekiemenvrij, zoetwater beschikbaar te maken.

Tijdens de veldexcursie zijn deze mogelijkheden om irrigatiewater beschikbaar te maken toegelicht en besproken. Voor aardappeltelers kan deze maatregel bijdragen aan een robuuste bedrijfsvoering door vergroting van de irrigatiemogelijkheden en hiermee leveringszekerheid.    

WP_20150529_010 WP_20150529_010
WP_20150529_003 WP_20150529_003
WP_20150529_009 WP_20150529_009