Spaarwater illustratief voor toekomstig waterbeheer

Siem Jan Schenk en Paul van Erkelens tijdens Deltacongres 2017

Tijdens het Deltacongres 2017 stond ’doorwerken aan een duurzame en veilige delta’ centraal. Dat de beschikbaarheid van voldoende zoetwater voor agrarisch gebruik hier onderdeel van is hebben Siem Jan Schenk (HHNK) en Paul Erkelens (Wetterskip Fryslan) tijdens de Parallelsessie zoetwater duidelijk gemaakt. Zij gaven hun visie op de toepassing van Spaarwater in hun regio.

Siem Jan Schenk spreekt over ”een initiatief waarbij heel veel partijen aan de wieg hebben gestaan.” Het belang van dit grote aantal partijen is dat zij allemaal zien dat ’denken over zoetwater’ een gemeenschappelijk goed is en de basis vormt voor een klimaatbestendige toekomst. 

Paul van Erkelens, dijkgraaf van Wetterskip Fryslan ondersteunt deze visie. ”Project Spaarwater werkt voor het Wetterskip als illustratie, om aan te geven dat het waterbeheer van nu af aan voor iedereen is”. ”Dit is belangrijk want ook in Friesland komt er een tijd dat we het watertekort gaan voelen. Als boeren van te voren hun zoetwaterlens hebben kunnen versterken door middel van Spaarwater, dan zijn zij goed voorbereid op de watertekorten.” Aldus Paul van Erkelens.

Siem Jan Schenk - Zoetwatersessie Deltacongres 2017 - 2 Siem Jan Schenk - Zoetwatersessie Deltacongres 2017 - 2
Siem Jan Schenk - Zoetwatersessie Deltacongres 2027 Siem Jan Schenk - Zoetwatersessie Deltacongres 2027
Deltacongres - zoetwatersessie 2017 Deltacongres - zoetwatersessie 2017